Znižovanie CO2

V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti venuje znižovaniu emisií CO2 do atmosféry. Technológia MHM neemituje CO2 iba pri výrobe stien a stropov, ako je to napríklad pri výrobe keramických prvkov alebo cementu, ale viaže CO2 v budove, čo prispieva k zníženiu jeho obsahu vo vzduchu.

Je to kvôli cirkulácii CO2 v prírode. Počas rastu rastliny zbierajú oxid uhličitý z atmosféry a po ich uhynutí sa CO2 vracia do atmosféry rozkladom a oxidáciou dreva. Ak sa drevo používa ako stavebný materiál, oxid uhličitý sa v ňom viaže po celú dobu životnosti budovy.

Obsah uhlíka v suchom ihličnatom dreve je 53%, čo znamená, že v prípade priemerného rodinného domu je vstavaných 25 ton CO2.