Vzduchotesnosť

Neexistuje žiadne skúšanie vzduchotesnosti systému, pretože kvalita kontaktu prvkov zohráva pri dosahovaní tesnosti rozhodujúcu úlohu. Na zabezpečenie normatívnej odolnosti proti vetru, ktorú je dodávateľ povinný podľa európskeho technického osvedčenia, uplatňuje toto:

  • spojenie stien a stropov z vonkajšej strany budovy a zo strán všetkých otvorov vonkajších stien je zabezpečené vysoko kvalitnou vetru vzdornou membránou vyrobenou spoločnosťou Rothoblass.
  • Tesnosť spojov zabezpečuje dilatačný materiál 
  • Všetky spoje sú prelepene páskou

V prípade potreby zaistenia tesnosti n50 <0,6 1 / h pre pasívnu budovu by mal byť celý povrch vonkajších priečok pokrytý izoláciou proti vetru, ktorá je utesnená na spojoch - v súlade so zvoleným systémom veternej izolácie.