Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

Zateplenie domu so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Zníženie tepelných únikov znamená aj zníženú potrebu energie na vykurovanie a zvýšený komfort pri užívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ako aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. V súčasnosti zateplenie plný aj funkciu ochladzovania hlavne počas letných mesiacov. Koncept zateplenia uzatvára celková exteriérová estetika domu.  V konečnom dôsledku zateplenie domu zvyšuje jeho hodnotu.

Dôležité pri zateplení

Musí sa dosiahnuť dostatočne nízka hodnota U, aby sa zabránilo úniku tepla v zime a aby boli splnené príslušné stavebné predpisy. Súčasne je potrebné venovať pozornosť vytvoreniu vonkajšieho plášťa, ktorý má dostatočnú kapacitu akumulácie tepla, aby jeho pomalá reakcia na kolísanie teploty bola schopná pôsobiť proti nadmernému zavádzaniu tepla v horúcich letných dňoch.

 

  • Tepelná zotrvačnosť: merné teplo, cp, podľa EN ISO 10456 až 1600 J / (kg K)
  • Tepelná vodivosť stien: λD = 0,11 W / (m * K)
  • Tepelná vodivosť stropov: λD = 0,13 W / (m * K)

 

 

Od 1.1.2016 pri návrhoch vonkajších stien je potrebné splniť normalizovanú (požadovanú) hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K))
Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

 

Ideálnym riešeným je drevená odvetrávaná fasáda.

Aby sa neznížili difúzne vlastnosti stien, je nutne použiť drevovláknité dosky alebo minerálnu vata, ako aj omietka prepúšťacia vodné pary.