Vlastnosti

Stien MHM

Všetky kompletné informácie o vlastnostiach MHM stien nájdete tu. Ak potrebujete ešte viac technických údajov, stiahnite si ďalšie dokumenty a certifikáty.

Máte záujem o nacenenie svojho projektu?
Kontaktujte nás.

Tepelná izolácia domu so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Znamená to aj nižšiu spotrebu energie na vykurovanie a vyšší komfort pri užívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody, ako aj predĺženie životnosti konštrukcie domu.

Hlavne počas letných mesiacov plní zateplenie aj funkciu ochladzovania. Koncept zateplenia uzatvára celková exteriérová estetika domu a v konečnom dôsledku zateplenie domu zvyšuje jeho hodnotu.

Dôležité pri zateplení

Musí sa dosiahnuť dostatočne nízka hodnota U, aby sa zabránilo úniku tepla v zime a aby boli splnené príslušné stavebné predpisy. Súčasne je potrebné venovať pozornosť vytvoreniu vonkajšieho plášťa, ktorý má dostatočnú kapacitu akumulácie tepla, aby jeho pomalá reakcia na kolísanie teploty bola schopná pôsobiť proti nadmernému teplu v horúcich letných dňoch.

 • Tepelná zotrvačnosť: merné teplo, cp, podľa EN ISO 10456 až 1600 J/(kg K)
 • Tepelná vodivosť stien: λD = 0,11 W / (m * K)
 • Tepelná vodivosť stropov: λD = 0,13 W / (m * K)

Od 1.1.2016 je pri návrhoch vonkajších stien potrebné splniť normalizovanú hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K)).

Od 1.1.2021 je pri návrhoch vonkajších stien odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Ideálnym riešením je drevená odvetrávaná fasáda.
Aby sa neznížili difúzne vlastnosti stien, je nutné použiť drevovláknité dosky alebo minerálnu vatu, ako aj omietku prepúšťaciu vodné pary.

Zvuk

Mechanické vibrácie, ktoré sa šíria vo flexibilných médiách v dôsledku vibrácií hmotných častíc okolo ich pokojovej polohy, čo spôsobuje zhutňovanie a riedenie média.

Zvuk vzduchu

Zvuk, ktorý sa šíri vzduchom, napríklad hudba z rádia.

Materiálový zvuk

Zvuk, ktorý sa šíri v pevných materiáloch, napríklad z príklepovej vŕtačky.

Zvuk krokov

Zvuk vytvorený pri chôdzi, medzi ostatnými na stropoch a schodoch v podobe materiálneho zvuku, ktorý čiastočne preniká do susedných miestností v podobe vzduchového zvuku.

Akustická izolácia je dôležitým kritériom kvality obytných a pracovných priestorov v budovách.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BUDOVY SÚ UPRAVENÉ V NORME STN 73 0532

Akustická izolácia je dôležitým kritériom kvality obytných a pracovných priestorov v budovách. Minimálne požiadavky na budovy sú upravené v norme STN 73 0532.

V prípade rodinných domov by sa vždy mali zvoliť verzie s účinnou zvukovou izoláciou, pretože zákonné požiadavky sa tu netýkajú iba normy, ale aj všeobecne akceptovaných zásad stavebnej techniky.

Pri plánovaní väčších projektov, ako sú napríklad rodinné domy alebo verejné budovy, sa vždy zabezpečuje normou stanovená zvuková izolácia. Je potrebné starostlivo plánovať, aby sa získali požadované alebo dohodnuté hodnoty zvukovej izolácie. To, samozrejme, platí aj pre steny v systéme Massiv-Holz-Mauer®.

 • Steny MHM sú testované na zvukovú izoláciu šírenú vzduchom podľa európskeho technického osvedčenia ETA 15/0760 z 30.06.2017
 • Všetky kontaktné miesta s napojeniami stien a stropov sú oddilatované zvukovo-izolačnými páskami.
 • Mali by sa použiť podlahy so zvukovým absorbérom okolo stien a položiť na zvukovo-izolačnú vrstvu.
 • Na zvýšenie akustickej izolácie redukciou akustických mostov je možné použiť konektory na stenu alebo strop s akustickými podložkami.
 • Na zvýšenie akustickej izolácie je možné použiť predstenovú alebo stropnú inštaláciu z ľahkých dosiek s náplňou z minerálnej vlny podľa zvoleného systému.
 • V prípade budov s mimoriadne vysokými akustickými požiadavkami sa môžu zaviesť zvukové podložky na báze systému elastomérov.
 • Ak sa ponechá odkrytý strop, systém okrajov dosiek výrazne zlepšuje akustiku a znižuje účinok odrazu.

MASSIV-HOLZ-MAUER ® MAJÚ KLASIFIKÁCIU PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY REI 90 (F90 B).

Zatiaľ čo ostatné stavebné materiály používané v priemysle sa väčšinou klasifikujú iba z hľadiska požiarnej ochrany REI 30 (F30).

Drevo v stene Massiv-Holz-Mauer ® obsahuje až 15 % vody, ktorá sa musí v prípade požiaru najskôr odpariť (na tonu dreva je to 150 litrov vody). Keď horí, horná vrstva sa zmení na drevené uhlie, ktoré vďaka svojej extrémnej pórovitosti pôsobí ako izolačná vrstva a k hlbším vrstvám MHM steny neprepúšťa horúci vzduch. Kyslík už nemôže prenikať do dreva a jeho vypaľovanie sa značne spomaľuje. V dôsledku nízkej tepelnej vodivosti dreva je aj riziko samovznietenia veľmi nízke.

Steny

REI 90 pre steny hrúbky 20,5 cm alebo hrubšie, s jednostranným opláštením sadrokartónom 18 mm - správa o klasifikácii č. KB 3.2 / 14-013-3 vydaná nemeckým certifikačným orgánom MFPA Leipzig GmbH dňa 30.06.2015.

Reakcia na oheň - európska trieda D-s2, dO.

 • difúzne otvorené, znižujú vodnú paru zvnútra (hodnota difúzneho odporu μ = približne 65)
 • reguluje vlhkosť vnútri budovy

Tepelná izolácia by sa mala použiť na zabránenie vzniku rosného bodu vnútri steny, podľa výpočtu teploty a vlhkosti. Výpočty podľa EN ISO 13788 - v prípade bytového domu s hrúbkou obvodovej steny 20,5 cm postačuje už 10 cm vlny s λ = 0,039 W / (m * K)

Izolácia budov sa aplikuje rovnakým spôsobom ako pri murovaných technológiách. Steny ohrozené zamoknutím by mali byť chránené pred vlhkosťou, ako v každej modernej budove (napr. pomocou tekutej hydroizolácie).

Tesnosť spojov a kvalita vzájomného kontaktu prvkov zohráva pri dosahovaní tesnosti rozhodujúcu úlohu. Na zabezpečenie normatívnej odolnosti proti vetru, ktorú je každý dodávateľ povinný dodržať podľa európskeho technického osvedčenia, uplatňujeme toto:

 • Spojenie stien a stropov z vonkajšej strany budovy a zo strán všetkých otvorov vonkajších stien je zabezpečené vysoko kvalitnou vetru vzdornou membránou vyrobenou spoločnosťou Rothoblass, Siga, a iné.
 • Tesnosť spojov zabezpečuje dilatačný materiál.
 • Všetky spoje sú prelepené flexiband páskou.

V prípade potreby zaistenia tesnosti n50 <0,6 1/h pre pasívnu budovu by mal byť celý povrch vonkajších priečok pokrytý izoláciou proti vetru, ktorá je utesnená na spojoch v súlade so zvoleným systémom veternej izolácie. Takáto stavba sa testuje tzv. blower testom.

MHM SLOVAKIA SPĹŇA EURÓPSKE TECHNICKÉ OSVEDČENIE ETA-15-0760

Katalóg partnerov
depositphotos_169279896_l.png

Referencie

Pozrite si niektoré naše referencie

Potrebujete poradiť ohľadom MHM stien?

Ozvite sa nám, naši špecialisti vám radi pomôžu.

Kontaktovať

4(1).png