Recyklácia

Nespracovaný materiál vo forme odpadov a odrezkov, bez akejkoľvek chémie je veľmi jednoduché zrecyklovať. Príkladný spôsob recyklácie je rozdrvenie odpadu, odrezkov pomocou drviča. Následné spracovanie drevo štiepky pomocou peletovacieho alebo briketovacieho zriadenia.

Rovnaký spôsob požijeme pri likvidácii starého domu. Kde z recyklovaný odpad použijeme ako ďalší zdroj energie.