Požiarna klasifikácia

Massiv-Holz-Mauer ® majú klasifikáciu protipožiarnej ochrany REI 90 (F90 B).

Zatiaľ čo ostatné stavebné materiály používané v priemysle sa väčšinou klasifikujú iba z hľadiska požiarnej ochrany REI 30 (F30). Ako vznikne táto vlastnosť?
Drevo v stene  Massiv-Holz-Mauer ® obsahuje až 15% vody, ktorá sa musí v prípade požiaru najskôr odpariť (na tonu dreva je to 150 litrov vody). Keď horí, horná vrstva dreveného uhlia pôsobí ako druh ochrannej bundy. Kyslík už nemôže prenikať do dreva a jeho vypaľovanie sa značne spomaľuje.V dôsledku nízkej tepelnej vodivosti dreva je riziko samovznietenia nízke. Potenciálny požiar v budove MHM by sa nerozšíril samovznietením tapiet, záclon atď.

 

Steny:

REI 90 pre steny hrúbky 20,5 cm alebo hrubšie, s jednostranným opláštením sadrokartónov 18 mm - správa o klasifikácii č. KB 3.2 / 14-013-3 vydaná nemeckým certifikačným orgánom MFPA Leipzig GmbH dňa 30.06.2015.

V prípade implementácie v Slovenskej Republike, aby sa dosiahla požiarna odolnosť, je potrebné poskytnúť kryt vyrobený z dosiek, napr. GKF alebo predné časti systému podľa pokynov výrobcu.

Reakcia na oheň - európska trieda D-s2, dO.