Parametre stropov

Technická Špecifikácia

  • Vyrobené zo smrekových dosiek, hrúbky 24 mm, technicky sušených (14% zvyšková vlhkosť, +/- 2%), profilované hrany

  • Dĺžka stropu:  od 6,00 m do max. 12,00 m

  • Šírka prvku: individuálne, max 0,6m , šírka musí byť deliteľná 24 mm

  • Spojenie lamiel: hliníkové klince

  • Cinkovaný spoj: PU lepidlo

  • Tepelná vodivosť: A = 0,13 W / m²K

  • Hustota dreva: ca. 480 kg / m3

  • Schválenie stavebného dozoru: ETA-16/0162