Parametre stien

  • vnútorné steny: hrúbka 120mm, 170 mm 
  • vonkajšie steny: hrúbka 220, 270, 320, 360 mm
  • maximálne rozmery: 5950x2950
  • drážka pre inštalácie: od 16 mm
  • odolnosť na vzper pri zaťažení - výber a koncentrácia otvorov, vzdialenosť potenciálnych výstuh má kľúčovú úlohu, navrhuje sa na základe statického výpočtu
  • koeficient tepelnej vodivosti: λ = 0,094 W / (m * K), v súlade s výsledkami meraní, vykonaných spoločnosťou MFPA Leipzig GmbH