Ochrana proti vlhkosti

  • difúzne otvorené, znižujú vodnú paru zvnútra (hodnota difúzneho odporu μ = približne 65)
  • reguluje vlhkosť vnútri budovy

 

Tepelná izolácia by sa mala použiť na zabránenie rosného bodu, v priehradke podľa výpočtu teploty a vlhkosti, výpočty podľa EN ISO 13788 - v prípade bytového domu na stenu 20,5 už z 10 cm vlny s λ = 0,039 W / (m * K) (analýza grafického znázornenia nižšie).

Izolácia budov sa aplikuje rovnakým spôsobom ako pri murovaných technológiách (napr. v oblasti základov a suterénov, striech, ...).

Mokré miestnosti by mali byť chránené pred vlhkosťou, ako v každej modernej budove (napr. pomocou tekutej hydroizolácie).