Akustická izolácia

Definícia zvuku:

Zvuk:
Mechanické vibrácie, ktoré sa šíria vo flexibilných médiách v dôsledku vibrácií hmotných častíc okolo ich pokojovej polohy, čo spôsobuje zhutňovanie a riedenie média.

Zvuk vzduchu:
Zvuk, ktorý sa šíri vzduchom, napríklad hudba z rádia.

Materiálový zvuk:
Zvuk, ktorý sa šíri v pevných materiáloch, napríklad z príklepového vŕtačky.

Zvuk krokov:
Zvuk vytvorený pri chôdzi, medzi ostatnými na stropoch a schodoch v podobe materiálneho zvuku, ktorý čiastočne preniká do susedných miestností v podobe vzduchového zvuku.

Akustická izolácia je dôležitým kritériom kvality obytných a pracovných priestorov v budovách.

 

      

 

Minimálne požiadavky na budovy sú upravené v norme STN 73 0532

 

V prípade rodinných domov existuje len málo platných požiadaviek noriem na zvukovú izoláciu STN 73 0532, mali by sa vždy zvoliť verzie s účinnou zvukovou izoláciou, pretože zákonné požiadavky sa tu netýkajú iba normy, ale aj oveľa všeobecnejšie akceptované zásady stavebnej techniky.
Pri plánovaní väčších projektov, ako sú napríklad rodinné domy alebo verejné budovy, sa vždy zabezpečuje normou stanovená zvuková izolácia.

Vždy je potrebné starostlivo plánovať, aby sa získali požadované alebo dohodnuté hodnoty zvukovej izolácie. To samozrejme platí aj pre steny v systéme Massiv-Holz-Mauer®

 

  • Steny MHM sú testované na zvukovú izoláciu šírenú vzduchom podľa európskeho technického osvedčenia ETA 15/0760 z 30.06.2017 -
  • Všetky kontaktne mieste s napojeniami stien a stropov sú oddilatovane zvukovo-izolačnými páskami.
  • Mali by sa použiť podlahy so zvukovým absorbérom okolo stien a položiť na zvukovo izolačnú vrstvu.
  • Na zvýšenie akustickej izolácie, redukciou akustických mostov je možné použiť konektory na stenu alebo strop s akustickými podložkami.
  • Na zvýšenie akustickej izolácie je možné použiť predstenovú alebo stropnú inštaláciu z ľahkých dosiek s náplňou z minerálnej vlny pre požadovaný tlmiaci účinok podľa zvoleného systému.
  • V prípade budov s mimoriadne vysokými akustickými požiadavkami sa môžu zaviesť zvukové podložky na báze systému elastomérov.
  • Ak sa ponechá odkrytý strop, systém okrajov dosiek výrazne zlepšuje akustiku a znižuje účinok odrazu.

 

V zásade by sa mali prijať osobitné opatrenia na zvukovú izoláciu medzi investorom a dodávateľom. Platí to aj pre rodinné domy. Pokiaľ ide o zvukovú izoláciu stropov, odporúča sa usilovať o splnenie zvýšených požiadaviek. Pri navrhovaní a realizácii projektu je okrem priameho prenosu zvuku daným konštrukčným prvkom potrebné zohľadniť aj prenos zvuku, cesty susedných štruktúrnych prvkov. Dizajn a konštrukcia komponentov v oblasti spojov a priepustov sú mimoriadne dôležité, pretože oprava nedostatkov týkajúcich sa zvukovej izolácie je najnáročnejším a najnákladnejším procesom.

 

Akustická izolácia je dôležitým kritériom kvality obytných a pracovných priestorov v budovách.

 

Minimálne požiadavky na budovy sú upravené v norme STN 73 0532